В това видео Aaron Draplin се изправя пред предизвикателството да създаде лого за строителна фирма. За да се създаде професионален дизайн се изисква време, правилно структурирана информация и умения.

Като започва със скицирането, Aaron създава няколко вариации за логото като внимателно разглежда всяка една от тях. Скицирането е един много ефективен начин за бързо генериране на идеи и вариации.

Крайният резултат е лого, което е изчистено и представлява същността на фирмата.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>