Често задавани въпроси

Краткият отговор тук е, зависи. Основни фактори при ценообразуването в случая са брой страници, специфични функционалности, брой на езиковите версии, обем на съдържанието, което ще трябва да се качва. Друг фактор е например типа уеб сайт, който искате. Дали ще е онлайн магазин, някакъв вид платформа, сайт за недвижими имоти, туристически сайт и т.н. Всеки сайт има различни специфики и цената за неговата изработка, ще бъде съобразена с тях и с изискванията на клиента.

Но ако трябва да обобщим с едно изречение какво влияе върху цената на един сайт, то това е времето, което трябва да бъде вложено при неговата разработка. Колкото по-сложен и обемен е един сайт, толкова повече време е нужно да бъде инвестирано, което означава и по-висока цена.

Ценови пакети фирмен сайт

Ценови пакети онлайн магазин

Преди стартиране на работата по сайта следва да бъде заплатен 50% аванс от договорената сума. Останалите 50% се дължат след 3 седмичен период или след финализиране на сайта (в зависимост от това кое от двете условия е налице първо).

В зависимост от уговорените параметри сайтът се разработва на ваш личен домейн и хостинг или на нашия сървър, като ще ви бъде предоставен линк, където ще може да следите работата по него. След неговото завършване сайтът ще бъде прехвърлен на закупения от вас домейн и хостинг.

Не. Сумата за домейн и хостинг не влиза в цената за изработката на сайта, освен ако това не е включено в някои от ценовите пакети. За повече информация относно цени, може да разгледате нашата страница Домейн и Хостинг.

Разбира се. Заплащането на сумите става по проформа фактура. След получаване на плащането по нашата сметка, ние ви издаваме и изпращаме по имейла фактура-оригинал.

Това изцяло зависи от вашите предпочитания. По принцип договорът винаги е за предпочитане, особено когато неговата стойност е висока. По този начин се защитават интересите и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако желаете да сключим договор, ние ще го подготвим и изпратим за преглед. При одобрение ние ще го подпишем и изпратим. След както го подпишете и от Ваша страна е нужно да изпратите единия екземпляр до нас.

Подобно както при цената, времето за изработка на един сайт зависи от редица фактори. Колкото по-обемен и сложен е един сайт, толкова повече време ще бъде необходимо за неговото завършване. Много важен елемент в случая е и обратната връзка от страна на клиента. Колкото по-бърза и добра е комуникацията между ИЗПЪЛНИТЕЛ-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, толкова за по-кратко време ще бъде изработен сайта.

Но все пак за ориентир, малък фирмен уеб сайт, тип визитка, с до 4 страници като НАЧАЛО, ЗА НАС, УСЛУГИ, КОНТАКТИ, при добра комуникация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да бъде готов в рамките на 2 до 4 седмици.

Да, стига сайтът ви е да изграден на WordPress. За услугата следва да заплатите 20 лв., след което нашият екип ще прегледа сайта и ще установим в какво се състои проблема и каква ще бъде цената за отстраняването му. Ако решите да продължим работа по премахването на проблема, първоначалната цена от 20 лв. за преглед и диагностика, ще бъде приспадната от цената за работата.

Необходимо е да бъде сключен договор за изработка и/или техническа спецификация, в които документи са посочени всички необходими параметри и функционалности за направата на сайта, както и да бъде заплатена в пълен размер сумата от предоставената оферта или от избрания от вас ценови пакет.

Това дали един сайт се ранкира добре в търсачките, има висок трафик и носи запитвания и продажби, зависи от множество външни и вътрешни фактори.

При всички случаи трябва да бъдат инвестирани допълнителни средства в развитието на бизнеса, бранда, SEO оптимизация, онлайн реклама и др.

Ако горните фактори не са налице, няма как непосредствено след пускането на сайта той да има висок трафик и да прави продажби.

Да, предлагаме изработка на лого. Готовото лого го получавате във висока резолюция и във всички необходими формати, за да може да го използвате в онлайн пространството, във вашата вътрешна и външна реклама.

Да, извършваме поддръжка и SEO оптимизация. За повече информация може да посетите следната страница.