Често задавани въпроси

Краткият отговор тук е, зависи. Основни фактори при ценообразуването в случая са брой страници, специфични функционалности, брой на езиковите версии, обем на съдържанието, което ще трябва да се качва. Друг фактор е например типа уеб сайт, който искате. Дали ще е онлайн магазин, някакъв вид платформа, сайт за недвижими имоти, туристически сайт и т.н. Всеки сайт има различни специфики и цената за неговата изработка, ще бъде съобразена с тях и с изискванията на клиента.

Но ако трябва да обобщим с едно изречение какво влияе върху цената на един сайт, то това е времето, което трябва да бъде вложено при неговата разработка. Колкото по-сложен и обемен е един сайт, толкова повече време е нужно да бъде инвестирано, което означава и по-висока цена.

Все пак, ако трябва да дадем някаква насока по отношение на цената, базовата цена за изработката на малък фирмен информативен сайт за предлаганите от вас продукти и услуги, е 500 лв.

Да, преди да започнем работа по Вашия сайт е нужно да заплатите предварително 50% от сумата за изработката на сайта.

Заплащането на оставащата част от уговорената сума става след като сайтът е готов и вие го одобрите. Следващата стъпка е сайтът да бъде прехвърлен на неговия реален домейн и хостинг. Заплащането на оставащата сума става преди сайта да бъде прехвърлен и преди изпращане на данни за вход в административния панел.

Сайтът се разработва на нашия сървър като ще ви бъде предоставен линк, където ще може да следите работата по него. След неговото завършване сайтът ще бъде прехвърлен на неговия закупен домейн и хостинг.

Не. Сумата за домейн и хостинг не влиза в цената за изработката на сайта. Ние не предлагаме директно тази услуга, но можем да ви асистираме при избора на домейн и хостинг план за вашия сайт. Фирмата, с която работим, е СуперХостинг. Превеждате ни точно толкова колкото струва избрания от вас домейн и хостинг план. Ние правим всички необходими настройки, за които няма да бъдете допълнително таксувани от наша страна.

Разбира се. Заплащането на сумите става по проформа фактура. След получаване на плащането по нашата сметка, ние ви издаваме и изпращаме по имейла фактура-оригинал.

Това изцяло зависи от вашите предпочитания. По принцип договорът винаги е за предпочитане, особено когато неговата стойност е висока. По този начин се защитават интересите и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако желаете да сключим договор, ние ще го подготвим и изпратим за преглед. При одобрение ние ще го подпишем и изпратим. След както го подпишете и от Ваша страна е нужно да изпратите единия екземпляр до нас.

Подобно както при цената, времето за изработка на един сайт зависи от редица фактори. Колкото по-обемен и сложен е един сайт, толкова повече време ще бъде необходимо за неговото завършване. Много важен елемент в случая е и обратната връзка от страна на клиента. Колкото по-бърза и добра е комуникацията между ИЗПЪЛНИТЕЛ-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, толкова за по-кратко време ще бъде изработен сайта.

Но все пак за ориентир, малък фирмен уеб сайт, тип визитка, с до 4 страници като НАЧАЛО, ЗА НАС, УСЛУГИ, КОНТАКТИ, при добра комуникация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да бъде готов в рамките на 2 до 4 седмици.

Да, стига сайтът ви е да изграден на WordPress. За услугата следва да заплатите 20 лв., след което нашият екип ще прегледа сайта и ще установим в какво се състои проблема и каква ще бъде цената за отстраняването му. Ако решите да продължим работа по премахването на проблема, първоначалната цена от 20 лв. за преглед и диагностика, ще бъде приспадната от цената за работата.