Често задавани въпроси

Краткият отговор тук е, зависи. Основни фактори при ценообразуването в случая са брой страници, специфични функционалности, брой на езиковите версии, обем на съдържанието, което ще трябва да се качва. Друг фактор е например типа уеб сайт, който искате. Дали ще е онлайн магазин, някакъв вид платформа, сайт за недвижими имоти, туристически сайт и т.н. Всеки сайт има различни специфики и цената за неговата изработка, ще бъде съобразена с тях и с изискванията на клиента.

Но ако трябва да обобщим с едно изречение какво влияе върху цената на един сайт, то това е времето, което трябва да бъде вложено при неговата разработка. Колкото по-сложен и обемен е един сайт, толкова повече време е нужно да бъде инвестирано, което означава и по-висока цена.

Все пак, ако трябва да дадем някаква насока по отношение на цената, базовата цена за изработка на малък фирмен информативен сайт за предлаганите от вас продукти и услуги, е 400 лв.

Да, преди да започнем работа по Вашия сайт е нужно да заплатите предварително 50% от сумата за изработката на сайта.

Заплащането на остатъка става в следните няколко случая:

Вариант 1: Разработеният сайт е изпратен за преглед и одобрен от възложителя. Заплащането на оставащата сума става преди сайта да бъде прехвърлен на вашия личен домейн и хостинг, активиран и преди изпращането на административни данни. Ако сайтът се разработка директно на вашия домейн и хостинг, заплащането става преди неговото активиране и изпращането на административни данни.

Този сценарий е в случай, че сте ни изпратили цялата необходима информация за изработката на сайта, ние сме я качили и изпълнили точките от техническата спецификация, която предварително е изпратена и съгласувана с вас при стартирането на проекта.

Вариант 2: Сайтът е разработен, но е попълнен частично със съдържание. Причина: Възложителят не е изпратил или няма възможност към дадения момент да изпрати цялото необходимо съдържание за сайта, което да бъде качено от изпълнителя, в рамките на уговорения срок за изработка.

В този случай сайтът е разработен от наша страна, създадени са посочените от вас страници и функционалности, както и всички други параметри, съдържащи се в изпратената към вас техническа спецификация.

В този момент, спрямо уговерения помежду и в техническата спецификация начин на работа, сайтът може да бъде разположен на ваш домейн и хостинг или на тестови линк при нас.

Ако тази ситуация е налице, възложителят следва да изплати на изпълнителя остатъка от уговорената сума за изработка. Ако в техническата спецификация е посочено, че изпълнителят има задължението да попълни всички страници, на по-късен етап след предоставяне на необходимата информация от възложителя, изпълнителят има ангажимента да я качи в сайта, да го прехвърли на вашия личен домейн и хостинг (ако сайтът е на тестови линк), както и да го активира.

При отказ от заплащане на остатъка от страна на възложителя, изпълнителят има правото да откаже да продължи работа по сайта и неговото финализиране.

В зависимост от уговорените параметри сайтът се разработва на ваш личен домейн и хостинг или на нашия сървър, като ще ви бъде предоставен линк, където ще може да следите работата по него. След неговото завършване сайтът ще бъде прехвърлен на закупения от вас домейн и хостинг.

Не. Сумата за домейн и хостинг не влиза в цената за изработката на сайта. За повече информация относно цени, може да разгледате нашата страница Домейн и Хостинг.

Разбира се. Заплащането на сумите става по проформа фактура. След получаване на плащането по нашата сметка, ние ви издаваме и изпращаме по имейла фактура-оригинал.

Това изцяло зависи от вашите предпочитания. По принцип договорът винаги е за предпочитане, особено когато неговата стойност е висока. По този начин се защитават интересите и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако желаете да сключим договор, ние ще го подготвим и изпратим за преглед. При одобрение ние ще го подпишем и изпратим. След както го подпишете и от Ваша страна е нужно да изпратите единия екземпляр до нас.

Подобно както при цената, времето за изработка на един сайт зависи от редица фактори. Колкото по-обемен и сложен е един сайт, толкова повече време ще бъде необходимо за неговото завършване. Много важен елемент в случая е и обратната връзка от страна на клиента. Колкото по-бърза и добра е комуникацията между ИЗПЪЛНИТЕЛ-ВЪЗЛОЖИТЕЛ, толкова за по-кратко време ще бъде изработен сайта.

Но все пак за ориентир, малък фирмен уеб сайт, тип визитка, с до 4 страници като НАЧАЛО, ЗА НАС, УСЛУГИ, КОНТАКТИ, при добра комуникация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, може да бъде готов в рамките на 2 до 4 седмици.

Да, стига сайтът ви е да изграден на WordPress. За услугата следва да заплатите 20 лв., след което нашият екип ще прегледа сайта и ще установим в какво се състои проблема и каква ще бъде цената за отстраняването му. Ако решите да продължим работа по премахването на проблема, първоначалната цена от 20 лв. за преглед и диагностика, ще бъде приспадната от цената за работата.

Необходимо е да бъде сключен договор за изработка и/или техническа спецификация, в които документи са посочени всички необходими параметри и функционалности за направата на сайта, както и да бъде заплатена авансово 50% от сумата за изработка.

Не предлагаме SEO и онлайн маркетинг услуги. Към всеки разработен wordpress сайт ние инсталираме Yoast SEO плъгин, като извършваме начална on page SEO оптимизация.

Във връзка с по-нататъшното развитие на сайта и с подобряването на неговите позиции в търсачките и повишаване на трафика, съветът ни е да се обърнете към SEO експерт или специалист по онлайн маркетинг и реклама.

Това дали един сайт се ранкира добре в търсачките, има висок трафик и носи запитвания и продажби, зависи от множество външни и вътрешни фактори.

При всички случаи трябва да бъдат инвестирани допълнителни средства в развитието на бизнеса, бранда, SEO оптимизация, онлайн реклама и др.

Ако горните фактори не са налице, няма как непосредствено след пускането на сайта той да има висок трафик и да прави продажби.

Да, предлагаме изработка на лого. Готовото лого го получавате във висока резолюция и във всички необходими формати, за да може да го използвате в онлайн пространството, във вашата вътрешна и външна реклама.

Да, извършваме поддръжка. За повече информация може да посетите следната страница.