Фирмени бланки

Фирмената бланка е важна част от корпоративната идентичност на всеки един сериозен бизнес. Дори в тази ера на кореспонденция посредством имейл съобщения, фирмената бланка продължава да се използва с пълна сила в комуникацията и бизнес кореспонденцията между фирмите.